Gminne Przedszkole w Baranowie

Podstawa programowa

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej podpisała 14 lutego 2017 r. rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Załącznik nr 1 obejmuje podstawę programową wychowania przedszkolnego dla:

  • przedszkoli,
  • oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz
  • innych form wychowania przedszkolnego.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego określa:

  • zadania wychowania przedszkolnego w zakresie opieki, nauczania i wychowania oraz
  • efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.

Efekty realizacji zadań wychowania przedszkolnego, sformułowane są w postaci celów do osiągnięcia przez dzieci w ramach czterech podstawowych obszarów rozwoju dziecka:

1) fizycznego,

2) emocjonalnego,

3) społecznego,

4) poznawczego.

Załącznik nr 1 z 14 lutego 2017 r.