Gminne Przedszkole w Baranowie

ZEBRANIE 23.11.2018r.

Drodzy Rodzice!

W dniu 23.11.2018 roku (piątek) o godz.15.30 w przedszkolu odbędzie się zebranie ogólne z Rodzicami. Celem spotkania będzie:

  • Spotkanie z pedagogiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu – prezentacja na temat „Fundamenty wychowania, jak motywować dziecko do nauki.”
  • Spotkanie z logopedą – omówienie wyników przesiewowych badań logopedycznych przeprowadzonych w grupie 5 i 6 latków.
  • Omówienie działań zrealizowanych i zaplanowanych do końca I półrocza roku szkolnego 2018/2019.
  • Przekazanie informacji o przeprowadzonych obserwacjach i diagnozach w poszczególnych grupach wiekowych.