Gminne Przedszkole w Baranowie

„Bezpieczeństwo w Internecie”

Dzień Bezpiecznego Internetu, który obchodziliśmy 6 lutego był okazją, aby porozmawiać z dziećmi na temat niebezpieczeństw, jakie czekają na nie w dzisiejszych czasach.

W tym dniu Żabki i Biedroneczki realizowały wybrane zagadnienia z projektu edukacyjnego ,,Owce w Sieci”, które sprawiły, że dzieci w łatwy sposób przyswoiły wiedzę na temat zastosowania komputera i bezpiecznego korzystania z Internetu.

Podczas zabawy z kłębkiem wełny zobrazowały sobie sieć internetową, która łączy komputery na całym świecie. Za pomocą prezentacji multimedialnej poznały zagrożenia nadużywania urządzeń ekranowych. Podczas burzy mózgów wymieniały alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego. Następnie przedszkolaki obejrzały bajki: ,,Taniec z wilkami”, ,,Tajemniczy przyjaciel” oraz wykonały prace plastyczne. Zdobyte wiadomości wykorzystały w trakcie gry planszowej.

Zachęcamy wszystkich Rodziców do podejmowania rozmów na temat szanowania swojego czasu oraz przestrzeganie dzieci przed zagrożeniami płynącymi z korzystania z sieci i gier komputerowych, tabletów, laptopów, komórek, itp.