Gminne Przedszkole w Baranowie

Dzień Edukacji Narodowej 13.10.2021 r.

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto dla pracowników oświaty. W tym uroczystym dniu grupa ,,Zielone Żabki” zaprosiła wszystkie Panie, przedstawicieli rodziców i dzieci z innych grup na część artystyczną. Dzieci zaprezentowały się najlepiej jak umiały. Nie zabrakło wierszy, piosenek i gorących życzeń, które w całości stworzyły piękne podziękowanie za codzienną pracę, oddanie i wychowanie. Na zakończenie każda Pani dostała od dzieci czerwoną różyczkę. Za część artystyczną przedszkolaki zostały nagrodzone gromkimi brawami
i cukierkami. Pani dyrektor Anna Darkowska skierowała do wszystkich pracowników przedszkola, wiele ciepłych słów oraz życzeń dalszej, owocnej pracy. Nie zabrakło również gorących życzeń od przedstawicieli rodziców. Ten dzień dla wszystkich upłynął w miłej i serdecznej atmosferze, a wrażenia na długo pozostaną w naszej pamięci.

„Pasowanie na przedszkolaka”

W dniu 12 października 2021 r. w naszym przedszkolu odbyło się pasowanie nowo przyjętych przedszkolaków z grupy „Pszczółki”, „Smerfy” i „Krasnoludki”. Podczas uroczystości dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne, ruchowe i taneczne– dając tym samym dowód, jak dużo już potrafią. Dla wszystkich maluchów był to pierwszy tak ważny występ. Po części artystycznej, dzieci złożyły uroczyste ślubowanie, w którym obiecały zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać pani i pomagać kolegom, być dzielnym przedszkolakiem. Następnie pani dyrektor pasowała kolorową kredką każde dziecko na grzecznego i wesołego przedszkolaka.

Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia wszyscy otrzymali dyplom i medal.

DRODZY RODZICE!

Musicie mieć świadomość, że zaobserwowanie u dziecka symptomów przeziębienia, kataru, gorączki lub kaszlu będzie wiązało się z powiadomieniem Was o konieczności odebrania dziecka z przedszkola i pójścia do lekarza . Należy mieć na uwadze dobro dziecka chorego i pozostałych dzieci narażonych na zarażenie.

WARTO WIEDZIEĆ ŻE:

 • Dziecko „podleczone” lub bezpośrednio po przebytej chorobie jest wyraźnie osłabione i jego organizm jest bardzo podatny na kolejne infekcje czy inne choroby.
 • Warto zdać sobie sprawę, jakie powikłania i konsekwencje zdrowotne niesie ze sobą niewyleczona do końca choroba. Często nieświadomi tego rodzice podejmują ryzyko i odprowadzają do przedszkola dzieci wykazujące jeszcze objawy chorobowe.
 • Nawet zwykłe zapalenie górnych dróg oddechowych nieleczone lub leczone nieodpowiednio może u małego dziecka doprowadzić do rozwoju poważniejszej choroby lub powikłań. Konsekwencją tego jest przedłużona absencja w pracy przynajmniej jednego z rodziców, podnosi to koszty leczenia dziecka oraz naraża je na długotrwałe konsekwencje zdrowotne oraz utratę treści dydaktycznych realizowanych w tym czasie w przedszkolu.
 • Nikt z rodziców nie chce, by chore dzieci narażały jego własne na zachorowanie, a każde chore, przeziębione dziecko przebywające w przedszkolu zaraża zdrowe dzieci.
 • Pracownicy przedszkola nie posiadają uprawnień do podawania dziecku lekarstw bez względu na to, czy jest to zwykły syrop na kaszel czy antybiotyk. Nie wynika to ze złej woli, lecz z obawy przed reakcją organizmu dziecka na lek. Po podaniu dowolnego leku może dojść do reakcji alergicznej lub innych powikłań zdrowotnych.
 • Obowiązek zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas choroby oraz samego leczenia spoczywa wyłącznie na rodzicach – opiekunach prawnych.

Warto pamiętać!

 • Dzieci chore, ze stanem podgorączkowym  lub gorączką powinny pozostać  w domu.
 • Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych.
 • Katar to także choroba.
 • Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.
 • Jeżeli dziecko źle się poczuje, natychmiast Państwa o tym powiadomimy, dlatego prosimy, aby numery Waszych telefonów, którymi dysponujemy, były zawsze aktualne.

Przedszkola mają zapewnić bezpieczeństwo najmłodszym,   a bezpieczeństwo to jest zagrożone, gdy zdrowe dzieci są narażone na kontakt z chorymi rówieśnikami.

„Przyroda uczy nas”

Dnia 05 października 2021 r. przedszkolaki z grup „Pszczółki”, „Smerfy” i „Krasnoludki” wyjechały na wycieczkę do Nadleśnictwa w Budziskach. Tam miło i serdecznie przywitała nas pani Hanna Kępczyńska, która była przewodnikiem naszej wycieczki przyrodniczej. Najpierw poprowadziła nas do szkółki leśnej, gdzie dzieci poznały sadzonki drzew oraz dowiedziały się o etapach wzrostu roślin. Następnie odwiedziły salę edukacyjną, gdzie oglądały zgromadzone eksponaty. Pani Hania bardzo ciekawie opowiadała o różnych gatunkach zwierząt leśnych żyjących w naszej okolicy  oraz o roli i zadaniach leśniczego.

Ostatnim punktem naszego pobytu w Budziskach było ognisko i pieczenie kiełbasek. Dzieci integrowały się podczas pikniku i wspólnych zabaw na świeżym powietrzu.

Przedszkolaki wróciły z wycieczki bogatsze o wiedzę przyrodniczą oraz ze świadomością troski o ochronę środowiska.

„Krasnoludki” i „Biedroneczki” wzięły udział w gimnastycznym wyzwaniu z kreatywnej gimnastyki „ Lew Lolek w wesołym miasteczku” organizowanym przez Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci „Ekspresja”, które specjalizuje się w wydobywaniu tanecznego potencjału z dziecięcych serduszek oraz zaszczepienie w najmłodszych pasji do ruchu.

1 2 3 6