Gminne Przedszkole w Baranowie

„Pożegnania nadszedł czas…”

Dnia 25.06.2021r. o godz. 1030 grupa „Pszczółki” uroczyście pożegnała przedszkole. Dzieci przedstawiły montaż słowno- muzyczny dla zaproszonych gości. W uroczystości wzięli udział Rodzice, Rada Pedagogiczna i przedstawiciele Urzędu Gminy, pan wójt Henryk Toryfter, pan Kazimierz Rzewnicki. Rada Rodziców oraz pan wójt pożegnali panią Dyrektor, która w tym roku odchodzi na emeryturę. Pani Dyrektor podziękowała wszystkim współpracownikom i Rodzicom za wspólnie spędzone lata, miłą i zgodną współpracę. Na pamiątkę pobytu przedszkola 6- latki otrzymały dyplomy, upominki i maskotki. Rodzice przygotowali słodki poczęstunek.

Wszystkim absolwentom życzymy wesołych i bezpiecznych wakacji oraz powodzenia na nowym etapie edukacji!

Światowy Dzień Wody – 22.03.2021r.

W dniu 22 marca 2021 roku w naszym przedszkolu obchodziliśmy Światowy Dzień Wody.

Z tej okazji przeprowadzone zostały zajęcia wychowawczo- dydaktyczne, których celem było uświadomienie dzieciom, że woda jest niezbędnym źródłem życia i należy o nią dbać. Przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach, w trakcie których zapoznały się z obiegiem wody w przyrodzie; badały i opisywały właściwości wody: wygląd, zapach i smak; rozwiązywały zagadki dotyczące wody.

Przedszkolaki brały udział w zabawach badawczych z wodą tj. „Gdzie szybciej?”, „Co się rozpuści?”, „Mieszanie płynów”, „Magiczny palec”, „Barwienie wody kolorami”. Zabawy te wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród dzieci.

Dzieci wykonały prace plastyczne inspirowane tematem wody, wybraną przez siebie techniką. Najwięcej radości sprawiły dzieciom zabawy ruchowo- muzyczne z wykorzystaniem chusty animacyjnej. Światowy Dzień Wody był wspaniałym, radosnym dniem, który obfitował w atrakcje i wydarzenia.

DRODZY RODZICE!

Drodzy Rodzice, Kochane Przedszkolaki,

z radością informujemy, że od dnia 19.04.2021r. 

wracamy do stacjonarnego systemu pracy w przedszkolu.

                              

Od poniedziałku tj. od 19 kwietnia 2021r., zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkola z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (Rozp. MEiN z dnia 15 kwietnia 2021r.)

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych dzieci oraz pracowników placówki informuję, że do przedszkola mogą uczęszczać  tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych (katar, kaszel). Jednocześnie proszę Państwa o zgłaszanie do nauczycieli grup o wszelkich niepokojących objawach  u dziecka wskazujących na COVID – 19 oraz informowanie dyrektora przedszkola o stanie zdrowia dziecka.

Dbając o bezpieczeństwo swoje i innych, bardzo proszę Państwa o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa (dezynfekcja rąk, maseczka, bezpieczna odległość).

 

Z poważaniem:

Barbara Toryfter – Dyrektor Przedszkola w Baranowie

Witamy Wiosnę

W piątek 26.03.2021r. dzieci z naszego przedszkola witały nową porę roku – Wiosnę. Uroczystość rozpoczęła się od powitania i szukania zielonego gaiku – symbolu wiosny, który znalazła grupa sześciolatków. Następnie przyszła do dzieci mała Pani Wiosenka (dziewczynka w wiosennym stroju) z koszykiem pełnym kwiatów. Każda grupa powitała ją wiosennym okrzykiem, a 4-latki przygotowanym wierszem zaprosiły Panią Wiosnę do grupowego tańca kwiatów z kolorowymi wstążkami do utworu F.Chopina ,,Wiosna”. Po tańcu każda grupa ułożyła ze swoich wstążek wiosenne kwiaty. Na koniec wszystkie przedszkolaki zaśpiewały piosenkę ,,Maszeruje wiosna”. Następnie każda grupa poszła wiosennym korowodem na spacer w pobliżu przedszkola z gaikiem, zielonymi balonami i zielonym Dinusiem. W ten sposób dzieci oznajmiły wszystkim, że wiosna króluje już na świecie. Po powrocie do przedszkola był zielony deser i poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Cała uroczystość odbywała się na świeżym powietrzu zgodnie z zalecanymi procedurami sanitarnymi, z zachowaniem kilkumetrowych odległości pomiędzy poszczególnymi grupami.

Informacja dla rodziców!

Decyzja o przedłużeniu nauki  zdalnej w jednostkach systemu oświaty  od 12 do 18 kwietnia 2021r. została ogłoszona w:

Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 08 kwietnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 Od  12 kwietnia  do 18 kwietnia 2021r. nadal ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szk. podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to będzie polegało na dotychczasowych zasadach tzn. prowadzeniu zajęć  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Treści i tematy zajęć na czas ograniczenia zajęć w Gminnym Przedszkolu  w Baranowie zostaną umieszczone na stronie internetowej Przedszkola w zakładce z nazwą grupy dziecka.

                                                                                                Dyrektor

                                                                  Gminnego Przedszkola w Baranowie

                                                                                           Barbara Toryfter

1 2 3 37