Gminne Przedszkole w Baranowie

Ćwiczenia ewakuacyjne- PALI SIĘ!

W dniu 21 września 2023 r. o godz. 9.30 zostały przeprowadzone
praktyczne ćwiczenia ewakuacji pracowników i przedszkolaków z budynku
Gminnego Przedszkola w Baranowie. Zgodnie z procedurą, za przebieg ćwiczeń odpowiadał Dyrektor Anna Darkowska.

Na jej zaproszenie do przedszkola przybyli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie. Gdy opadły emocje, atrakcją dla dzieci był pokaz sprzętu, odzieży strażackiej oraz instrukcja udzielania pierwszej pomocy.


W ćwiczeniach wzięły udział dzieci z 5 oddziałów przedszkolnych, nauczyciele i personel administracyjno-obsługowy. Uczestnicy po usłyszeniu sygnału opuścili budynek wyjściami ewakuacyjnymi. Wszystko przebiegało sprawnie i bez zakłóceń. Mimo, że to były tylko ćwiczenia wszyscy poważnie i odpowiedzialnie podeszli do wykonania zadania.
Celem próbnych ćwiczeń ewakuacyjnych było sprawdzenie znajomości zasad postępowania w sytuacji alarmu – zaistnienia pożaru oraz zminimalizowanie możliwości wystąpienia paniki. Zmierzono czas potrzebny na opuszczenie obiektu przez wszystkie osoby w nim się znajdujące.


Dziękujemy Panom Strażakom za współpracę.