Gminne Przedszkole w Baranowie

Dla rodziców

REGULAMIN  PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole czynne jest w godzinach

  7.00 – 16.00.

 2. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów lub inne osoby dorosłe- pisemnie przez nich upoważnione, gwarantujące dziecku bezpieczeństwo w drodze do i z przedszkola).
 3. Dzieci nie przynoszą do przedszkola zabawek, picia i słodyczy.
 4. Każde dziecko musi mieć kapcie, ręcznik i worek.
 5. W czasie choroby dziecko należy zatrzymać w domu.
 6. Opłatę za przedszkole uiszcza się z góry

  do 15 – tego każdego miesiąca.

 7. Rodzice powinni uczestniczyć w zebraniach ogólnych i grupowych.
 8. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące dzieci, prosimy załatwiać z wychowawczynią grupy lub dyrektorem przedszkola.