Gminne Przedszkole w Baranowie

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia dla 3 – 4- latków

 

700 – 800        Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę  i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę.

800 – 845        Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo – ruchową itp. Zabawy ruchowe lub zestawy ćwiczeń porannych.

845 – 900        Przygotowanie do śniadania. Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne.

900 – 920        ŚNIADANIE

920 – 935        Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczno – sanitarne.

935 – 1000     Zajęcia dydaktyczne. Zajęcia programowe wychowawczo – dydaktyczne kierowane i inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, poznawczej, językowej, matematycznej.

1000 – 1045   Zabawy dowolne.

1045 – 1100   Przygotowanie do deseru.

1100 – 1130   DESER. Czynności samoobsługowe po deserze.

1130 – 1215   Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego oraz gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.

1215 – 1230   Przygotowanie do obiadu. Przygotowanie sali i zabiegi higieniczno – sanitarne.

1230 – 1300   OBIAD

1300 – 1315   Czynności higieniczne w łazience. Mycie zębów.

1315 – 1335   Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne, ćwiczenia logopedyczne.

1335 – 1430   Zabawy na świeżym powietrzu.

1430 – 1600   Ćwiczenia ogólnorozwojowe i samorzutna aktywność dzieci. Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itp. Zabawy ruchowe oraz gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach. Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. W zależności od pogody pobyt na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci.

Dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia z religii – 2x15min

 

Ramowy rozkład dnia dla 5 – 6- latków

 

700 – 800   Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę .

800 – 845  Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo – ruchową itp. Zabawy ruchowe lub zestawy ćwiczeń porannych.

845 – 900  Przygotowanie do śniadania. Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne.

900 – 920   ŚNIADANIE

920 – 935  Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczno – sanitarne.

935 – 1035  Zajęcia dydaktyczne. Zajęcia programowe wychowawczo – dydaktyczne kierowane i inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, poznawczej, językowej, matematycznej- dzieci sześcioletnie (60 min), dzieci pięcioletnie (50 min).

1035 – 1050   Zabawy dowolne. Zabawy według zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne.

1050 – 1100   Przygotowanie do deseru. Czynności samoobsługowe.

1100 – 1130   DESER. Czynności samoobsługowe po deserze.

1130 – 1215   Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych, korzystanie ze sprzętu sprawnościowego oraz gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.

1215 – 1230   Przygotowanie do obiadu. Przygotowanie sali i zabiegi higieniczne.

1230 – 1300   OBIAD

1300 – 1315   Czynności higieniczne w łazience. Mycie zębów.

1315 – 1340   Ćwiczenia ogólnorozwojowe – bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne według zainteresowań dzieci, ćwiczenia gramatyczne i logopedyczne.

1340 – 1430   Zabawy na świeżym powietrzu.

1430 – 1600   Ćwiczenia ogólnorozwojowe i samorzutna aktywność dzieci. Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itp. Zabawy ruchowe oraz gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. W zależności od pogody pobyt na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci (grupa łączona).

   Zajęcia z religii i języka angielskiego odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 min.