Gminne Przedszkole w Baranowie

Ustawa o systemie oświaty

USTAWA

z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

ogłoszono dnia 11 stycznia 2017 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.