Gminne Przedszkole w Baranowie

Drodzy Rodzice !!!

Od 1 marca 2022 r. rozpoczynamy rekrutację dzieci do przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

Prosimy rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola o składanie kart kontynuacji w dniach od

1 marca 2022 r. do 8 marca 2022 r. włącznie do wychowawców grup.

Natomiast rodzice dzieci, które po raz pierwszy rozpoczną edukację przedszkolną składają karty zgłoszeń  od

1 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r. (włącznie). Karty składamy do kartonu, który będzie umieszczony w przedsionku przedszkola.

INFORMACJA

Od 1 marca 2022r. rozpoczęły się zapisy do Gminnego Przedszkola w Baranowie na rok szk. 2022/2023

Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola uczestniczą       w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie  z poniższym harmonogramem.

od dniado dniaEtap rekrutacji/czynność rodzica
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
  1 marca 2022r.  08 marca 2022r. w godzinach pracy przedszkolaPotwierdzenie kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola
1 marca 2022r.  31 marca 2022r. w godzinach pracy przedszkolaZłożenie podpisanego wniosku o przyjęcie
do przedszkola oraz wymaganych dokumentów.
8 kwietnia 2022r. Do godz.15:00Wywieszenie na tablicy informacyjnej list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Procedura odwoławcza
Do 15 kwietnia 2022r. w godzinach pracy przedszkolaUruchomienie procedury odwoławczej do dyrektora przedszkola. W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych                i nieprzyjętych rodzic może  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Do 22 kwietnia 2022r.Rozpatrzenie i wydanie rodzicom odpowiedniego rozstrzygnięcia.

Wnioski o potwierdzenie kontynuacji oraz o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobrać w przedszkolu lub pobrać ze strony internetowej Gminnego Przedszkola  w Baranowie w zakładce – Regulamin rekrutacji 2022/2023.