Gminne Przedszkole w Baranowie

DRODZY RODZICE!

Musicie mieć świadomość, że zaobserwowanie u dziecka symptomów przeziębienia, kataru, gorączki lub kaszlu będzie wiązało się z powiadomieniem Was o konieczności odebrania dziecka z przedszkola i pójścia do lekarza . Należy mieć na uwadze dobro dziecka chorego i pozostałych dzieci narażonych na zarażenie.

WARTO WIEDZIEĆ ŻE:

 • Dziecko „podleczone” lub bezpośrednio po przebytej chorobie jest wyraźnie osłabione i jego organizm jest bardzo podatny na kolejne infekcje czy inne choroby.
 • Warto zdać sobie sprawę, jakie powikłania i konsekwencje zdrowotne niesie ze sobą niewyleczona do końca choroba. Często nieświadomi tego rodzice podejmują ryzyko i odprowadzają do przedszkola dzieci wykazujące jeszcze objawy chorobowe.
 • Nawet zwykłe zapalenie górnych dróg oddechowych nieleczone lub leczone nieodpowiednio może u małego dziecka doprowadzić do rozwoju poważniejszej choroby lub powikłań. Konsekwencją tego jest przedłużona absencja w pracy przynajmniej jednego z rodziców, podnosi to koszty leczenia dziecka oraz naraża je na długotrwałe konsekwencje zdrowotne oraz utratę treści dydaktycznych realizowanych w tym czasie w przedszkolu.
 • Nikt z rodziców nie chce, by chore dzieci narażały jego własne na zachorowanie, a każde chore, przeziębione dziecko przebywające w przedszkolu zaraża zdrowe dzieci.
 • Pracownicy przedszkola nie posiadają uprawnień do podawania dziecku lekarstw bez względu na to, czy jest to zwykły syrop na kaszel czy antybiotyk. Nie wynika to ze złej woli, lecz z obawy przed reakcją organizmu dziecka na lek. Po podaniu dowolnego leku może dojść do reakcji alergicznej lub innych powikłań zdrowotnych.
 • Obowiązek zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas choroby oraz samego leczenia spoczywa wyłącznie na rodzicach – opiekunach prawnych.

Warto pamiętać!

 • Dzieci chore, ze stanem podgorączkowym  lub gorączką powinny pozostać  w domu.
 • Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych.
 • Katar to także choroba.
 • Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.
 • Jeżeli dziecko źle się poczuje, natychmiast Państwa o tym powiadomimy, dlatego prosimy, aby numery Waszych telefonów, którymi dysponujemy, były zawsze aktualne.

Przedszkola mają zapewnić bezpieczeństwo najmłodszym,   a bezpieczeństwo to jest zagrożone, gdy zdrowe dzieci są narażone na kontakt z chorymi rówieśnikami.