Gminne Przedszkole w Baranowie

Gala Laureatów XI Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Baranowie- 28.01.2018r.

Nasze przedszkole reprezentowane było przez wyłonionych laureatów. Kacper Bastek zaprezentował pastorałkę „Gdy pierwsza gwiazdka”, 

zaś Maja Krakowiecka „Bosy pastuszek”. Dzieci 

wraz z wychowawczyniami zostały nagrodzone dyplomami i przepięknymi książkami.
Wyrazy podziwu dla małych artystów, Kacpra i Majki, 

którzy z wdziękiem i bez tremy 

zaprezentowali kolędę i pastorałkę. 

 

Serdecznie gratulujemy laureatom wspaniałego występu.