Gminne Przedszkole w Baranowie

Informacja dla rodziców!

Decyzja o przedłużeniu nauki  zdalnej w jednostkach systemu oświaty  od 12 do 18 kwietnia 2021r. została ogłoszona w:

Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 08 kwietnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 Od  12 kwietnia  do 18 kwietnia 2021r. nadal ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szk. podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to będzie polegało na dotychczasowych zasadach tzn. prowadzeniu zajęć  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Treści i tematy zajęć na czas ograniczenia zajęć w Gminnym Przedszkolu  w Baranowie zostaną umieszczone na stronie internetowej Przedszkola w zakładce z nazwą grupy dziecka.

                                                                                                Dyrektor

                                                                  Gminnego Przedszkola w Baranowie

                                                                                           Barbara Toryfter