Gminne Przedszkole w Baranowie

INFORMACJA

Od 01.03.2024r rozpoczną się zapisy do Gminnego Przedszkola w Baranowie na rok szkolny 2024/2025.

Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem.

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

1 marca 2024 r. do 8 marca 2024 r. – Potwierdzenie kontynuowania przez dziecko edukacji w kolejnym roku szkolnym.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLA

1 marca 2024 r. do 22 marca 2024 r. – Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie do przedszkola oraz wymaganych dokumentów.

4 kwietnia 2024 r. Do godziny 15:00 – Wywieszenie na tablicy informacyjnej list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Do 11 kwietnia 2024 r. – Uruchomienie procedury odwoławczej do Dyrektora przedszkola. W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Do 18 kwietnia 2024 r.Rozpatrzenie i wydanie rodzicom odpowiedniego rozstrzygnięcia.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobrać w przedszkolu w gabinecie Dyrektora.

Wnioski o potwierdzenie kontynuacji są do pobrania u wychowawców grup.