Gminne Przedszkole w Baranowie

„Jest taki dzień, jeden raz do roku. Co niesie miłość w gęstniejącym mroku”

„To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimnym śniegiem dmucha

– w serca złamane i smutne, cicha wstępuje otucha.

To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu już wieków,

Pod dachem tkliwej kolędy Bóg się rodzi w człowieku”

Dnia 21 grudnia 2023 r. dzieci z grupy „Pszczółki” przedstawiły montaż słowno – muzyczny dla społeczności przedszkolnej oraz swoich rodziców.

Głównym celem tej uroczystości było wprowadzenie uczestników w radosną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia, kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, kształcenie umiejętności wyrażania uczuć i przeżyć podczas inscenizacji Jasełek oraz  wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną.