Gminne Przedszkole w Baranowie

„Jestem bezpieczny”-wizyta policjantów z Posterunku Policji w Baranowie- 17.09.2020r.

 

Dnia 17 września 2020r.w Gminnym Przedszkolu w Baranowie odbyło się spotkanie z policjantami Posterunku w Baranowie.  Aspirant Sztabowy Tomasz Górowski i Aspirant Grażyna Tabaka w ramach realizacji tematu kompleksowego „Jestem bezpieczny”przeprowadzili pogadankę o zasadach obowiązujących w ruchu drogowym. Rozmawiali z dziećmi o tym, jak bezpiecznie poruszać się po ulicy, żeby nie doszło do sytuacji niebezpiecznych. Wraz z zaproszonymi gośćmi wszystkie grupy wyszły na skrzyżowanie, gdzie w eskorcie policji uczyły się prawidłowego przechodzenia przez ulicę. Duże zainteresowanie dzieci wzbudziło oglądanie samochodu policyjnego. Przedszkolaki mogły posłuchać sygnałów policyjnej syreny. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonych gości. Na zakończenie wizyty przedszkolaki podziękowały  policjantom.