Gminne Przedszkole w Baranowie

„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” – 22.01.2020r.

22.01.2020r. w naszym  przedszkolu gościł  pan Mirosław Augustyniak z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce. Realizując zadania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze naszego województwa przekazał naszym przedszkolakom maskotki odblaskowe, a najmłodszej grupie wąż odblaskowy. Nasz gość w każdej grupie przeprowadził pogadankę na temat bezpiecznego zachowania się na drodze. Akcja została zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”.