Gminne Przedszkole w Baranowie

„Jesteśmy bezpieczni”

16 lutego 2024 r. odbyło się spotkanie z Panem Krzysztofem Maluchnik – policjantem Posterunku Policji w Baranowie. Celem spotkania było uświadomienie dzieci o sytuacjach zagrażających życiu i stosowania numerów alarmowych. Przedszkolaki oglądały filmy edukacyjne, które w ciekawy sposób pokazały jak reagować w sytuacjach zagrożenia i korzystać z numerów alarmowych służb, które niosą pomoc.