Gminne Przedszkole w Baranowie

„Kodujemy razem z małym Misiem”

Przedszkolaki z grup „Biedroneczki” i „Krasnoludki” uczestnicząc w programie „Mały Miś w świecie wielkiej literatury 2021/2022” wykonały zadania Misiowej Mamy.

Układały obrazkowe Sudoku, wspólnie ułożyły „misia” na macie do kodowania oraz pomogły Misiowi znaleźć drogę  do Tosi – ćwicząc umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów, czyli kompetencji niezbędnych w codziennym życiu.

Dzieci miały też możliwość zaprezentowania własnych zainteresowań i na ich kanwie tworzenia łamigłówek i zadań.

Razem z Misiem przedszkolaki realizowały kierunki polityki MEiN:

– wspomaganie wychowawczej roli rodziny,

– kształtowanie postaw zaangażowania społecznego- udział w europejskiej akcji „Code Week”,

– podnoszenie jakości edukacji poprzez korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów- profilaktyka uzależnień cyfrowych.

„Droga do Tosi”
„Droga do Tosi”
„Sudoku”
„Sudoku”
„Kodowanie”
„Kodowanie”
„Kodowanie”
„Kodowanie”