Gminne Przedszkole w Baranowie

„Mały miś w świecie wielkiej literatury” 2022/2023

Zjawiska takie jak pandemia, wojna w Ukrainie, kryzys gospodarczy, nadużywanie technologii cyfrowej przez dzieci i dorosłych odbijają się niekorzystnie na zdrowiu psychicznym wielu dzieci i ich rodziców. Istnieje więc konieczność szerszego spojrzenia na problem
i uaktualniania kwestii związanych z koniecznością wsparcia emocjonalnego.

Grupa „Biedroneczki” i „Krasnoludki” zrealizowały projekt „Emocje w życiu codziennym”. Jest on zgodny z kierunkami polityki MEiN.

  1. Wspomaganie przez przedszkole wychowawczej roli rodziny – dostarczenie rodzicom wiedzy na temat rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym.
  2. Wychowanie do wrażliwości naprawdę i dobro – kształtowanie świadomości, że emocje odczuwają i przeżywają wszyscy ludzie. Wszystkie emocje są potrzebne – nie ma „złych” emocji,
  3. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich dzieci.

Wychowawczynie przeprowadziły zajęcia na temat emocji ”Gdzie mieszka złość?”, „Po deszczu zawsze wychodzi słońce”, „Nie bój się misia”, „Nieśmiałość”. Dzieci poprzez zabawy nauczyły się różnicować emocje i uczucia przyjemne od nieprzyjemnych. Są świadome, że odczuwają je i przeżywają wszyscy ludzie.