Gminne Przedszkole w Baranowie

Drodzy rodzice!

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii konieczne jest wprowadzenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Przedszkola

Od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

Treści i tematy zajęć na czas ograniczenia zajęć w Gminnym Przedszkolu  w Baranowie zostaną umieszczone na stronie internetowej Przedszkola w zakładce z nazwą grupy dziecka.

                                                Dyrektor Gminnego Przedszkola w Baranowie

                                                                                          Barbara Toryfter

Drodzy Rodzice!

26 marca 2021r.( piątek)

 o godzinie 1000

           w naszym przedszkolu piosenkę zaśpiewamy,

gaik poniesiemy, o przybyciu WIOSNY wszystkim opowiemy.

Uroczystość przywitania nowej pory roku odbędzie się

 na podwórku przedszkolnym z zachowaniem, odległości między grupami i zasad reżimu sanitarnego.

Drodzy Rodzice!

Spektakl „Alicja online” nie odbędzie się w wyznaczonym terminie,  został przeniesiony na miesiąc kwiecień.

Dnia 31.03.2021r. w naszym przedszkolu odbędzie się niezwykły spektakl „Alicja online”, który łączy świat filmu ze światem teatru.

W przedstawieniu biorą udział także artyści cyrkowi, którzy wzbogacają przedstawienie efektami specjalnymi takimi jak np. pokaz ogniowy czy taniec na podwieszonej szarfie.

Koszt interaktywnego spotkania z bajką wynosi 20zł od dziecka. Prosimy o wpłatę do wychowawców grup.

INNORMACJA!

Harmonogram rekrutacji dzieci do Gminnego Przedszkola w Baranowie.

Od 1 marca 2021r. rozpoczęły się zapisy do Gminnego Przedszkola w Baranowie na rok szk. 2021/2022

Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola uczestniczą  w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie  z poniższym harmonogramem.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola prowadzone jest w terminach.

od dnia

do dnia

Etap rekrutacji/czynność rodzica

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

 

01 marca 2021r.

 

 

     12 marca 2021r.    w godzinach pracy przedszkola

Potwierdzenie kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola

 

01 marca 2020r.

 

31 marca 2021r. w godzinach pracy przedszkola

 

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie do przedszkola oraz wymaganych dokumentów.

 

08 kwietnia 2021r. do godz. 1500

 

Wywieszenie na tablicy informacyjnej list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

Procedura odwoławcza

Do 15 kwietnia 2021r. w godzinach pracy przedszkola

Uruchomienie procedury odwoławczej do dyrektora przedszkola.

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Do 22 kwietnia 2021r.

Rozpatrzenie i wydanie rodzicom odpowiedniego rozstrzygnięcia

Bal karnawałowy- 11.02.2021r.

Karnawał to czas radosnych zabaw i balów. Zgodnie z tą tradycją w dniu 11 lutego 2021r. w naszym przedszkolu odbył się bal karnawałowy, na który dzieci od dawna z niecierpliwością czekały. Dziewczynki zamieniły się w między innymi królewny, wróżki, motylki, a chłopcy w piratów, policjantów, strażaków i inne postacie bajkowego świata. Każda grupa świetnie bawiła się przy dźwiękach muzyki w swojej sali. Wszystkim zabawom towarzyszyła radość i śmiech. Cały dzień przebiegł w miłej, serdecznej atmosferze i dostarczył niezapomnianych wrażeń.

Dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie w przygotowaniu strojów i poczęstunku.

Grupa „Pszczółki”

Grupa „Biedroneczki”

Grupa „Krasoludki”

Grupa „Zielone żabki”

Grupa „Smerfy”

1 2 3 4 5 42