Gminne Przedszkole w Baranowie

Życzenia

 

            Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych,

        wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny.

                  Pogody w sercu i radości płynącej

                  ze Zmartwychwstania Pańskiego

                 oraz smacznego święconego

                 w gronie najbliższych.

Wszystkim Przedszkolakom i Rodzicom życzy

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Baranowie oraz Pracownicy.

                                                                                                                                                            WIELKANOC 2020 R.

Zmiana w rekrutacji do przedszkola.

Zmiana zasad rekrutacji do przedszkola w związku z
rozprzestrzeniającym się w Polsce koronawirusem.

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzaniem z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, zmianie ulega dotychczasowy sposób potwierdzenia woli zapisania dziecka do przedszkola.

Dyrektor Przedszkola  informuje o sposobie dostarczania dokumentów do przedszkola

w ramach rekrutacji na rok szkolny 2020/2021,

termin składania wniosków do 10 kwietnia 2020 roku

 

Rodzice mogą skorzystać z niżej wymienionych sposobów:

 • Wysłanie skanu karty zgłoszenia/deklaracji kontynuacji lub wypełnienie karty zgłoszenia/deklaracji kontynuacji w programie word i przesłanie drogą mailową na adres:

przedszkolebaranowo@gmail.com

 

– Karta zgłoszenia dziecka do Gminnego Przedszkola w Baranowie.doc

– Deklaracja kontynuacji uczęszczania dziecka do Gminnego Przedszkola w Baranowie.docx

(rodzice, którzy prześlą mailowo potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do Przedszkola w programie word, będą musieli w późniejszym czasie dostarczyć dokumenty w formie papierowej)

 

 • W przypadku braku możliwości wysłania skanu, możliwe jest dostarczenie dokumentów w wersji papierowej  do przedszkola w każdy:

– wtorek od godz. 10.00 do 12.00

piątek od godz. 10.00 do 12.00

W placówce zachowane będą zaostrzone reguły sanitarne. Dokumenty będą zbierane do tzw. skrzynki podawczej. Przy wejściu do przedszkola – w holu – jest ustawiona skrzynka, do której rodzice mogą wrzucać wnioski rekrutacyjne w zamkniętych kopertach.

 

 Informacja dotyczy rodziców, którzy nie zdążyli złożyć karty zgłoszenia/deklaracji kontynuacji dziecka do Gminnego Przedszkola w Baranowie.

Ewentualne konsultacje udzielane będą drogą mailową lub telefonicznie nr tel. 511 527 205

Dyrektor Przedszkola     

Barbara Toryfter

OGŁOSZENIE! Zawieszenie zajęć wychowawczo – dydaktycznych.

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej  wynikającą z konieczności zapobiegania rozpowszechnianiu się koronawirusa 

 do 26 kwietnia 2020 roku

funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone,

dlatego też na stronie internetowej naszego przedszkolaDla rodziców”  w zakładce „Ciekawe strony internetowe” znajdziecie Państwo wiele ciekawych propozycji zabaw, ćwiczeń, gier, doświadczeń, piosenek, które umilą Państwa czas wspólnie spędzony z dzieckiem , w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

Serdecznie wszystkich zapraszamy do odwiedzenia tej strony i skorzystania z naszych propozycji.  Strona będzie aktualizowana.

 

(kliknij w link aby przeczytać)

Apel do rodziców/prawnych opiekunów. Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Warszawie.

O dalszych decyzjach dotyczących funkcjonowania przedszkola będziemy informować Państwa na bieżąco.

INFORMACJA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

W przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych o udziale w zajęciach dziecka decyduje rodzic. To nie obowiązek lecz prawo. Rodzic, którego dziecko do 8. roku życia nie bierze udziału w zajęciach ma prawo do zasiłku opiekuńczego.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy; natomiast pracownicy administracji i obsługi normalnie świadczą pracę;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • na wniosek rodzica ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z Twojej szkoły, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, masz obowiązek zorganizowania mu opieki;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko o zapewnienie opieki.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pli materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pludostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/410

 

1 2 3 4 5 36