Gminne Przedszkole w Baranowie

Pan policjant Krzysztof Kolata z wizytą u przedszkolaków 10.10.2019 r.

 

Pan policjant przeprowadził pogadankę o zasadach obowiązujących w ruchu drogowym, jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę, jak poruszać się po ulicy, żeby nie doszło do sytuacji niebezpiecznych dziecku. Wraz z policjantem wszystkie grupy wyszły na przejście dla pieszych, gdzie uczyły się prawidłowego przechodzenia przez ulicę, oglądały samochód policyjny oraz słuchały sygnałów dźwiękowych.