Gminne Przedszkole w Baranowie

Metody pracy

Nauczyciele naszego przedszkola to w pełni wykształcona

i ciągle doskonaląca się kadra pedagogiczna.

Elementy metod stosowanych w naszym przedszkolu:

– Pedagogika zabawy Klanza,

– Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss,

– Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,

– Metoda Carla Orffa,

– Metoda gimnastyki twórczej Rudolfa Labana,

– Metoda gimnastyki rytmicznej Kniessów,

– Metoda opowieści ruchwej Thulina,

– Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,

– Metoda Glenna Domana,

– Terapia ręki,

– Kinezjologia edukacyjna P. Dennisona,

– Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej,

– Odimienna nauka czytania Ireny Majchrzak,

– Metoda działań twórczych Freinet’a.

 

Wykorzystujemy również elementy relaksacji, muzykoterapii, dramy, bajki terapeutyczne, metody zadań stawianych dzieciom, metody samodzielnych doświadczeń oraz twórczego myślenia.

Wymienione metody pracy wpływają na wszechstronny rozwój dziecka; wyrażanie pozytywnych emocji; pokonywanie trudność; przełamywanie zahamowań; wyzwalają kreatywność; pomysłowość, ciekawość poznawczą, aktywność; pozwalają na poznawanie swoich możliwości i odkrywanie uzdolnień.