Gminne Przedszkole w Baranowie

Sprawozdanie finansowe za 2018r. Gminnego Przedszkola w Baranowie

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok Gminnego Przedszkola w Baranowie jest opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baranowo.

 

Sprawozdanie finansowe za 2018r. Gminnego Przedszkola w Baranowie