Gminne Przedszkole w Baranowie

Sprawozdania finansowe Gminnego Przedszkola w Baranowie

Sprawozdania finansowe Gminnego Przedszkola w Baranowie są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baranowo.

Sprawozdanie finansowe za 2020rok Gminnego Przedszkola w Baranowie

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok Gminnego Przedszkola w Baranowie

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok Gminnego Przedszkola w Baranowie