Gminne Przedszkole w Baranowie

Sprawozdania finansowe Gminnego Przedszkola w Baranowie

Sprawozdania finansowe Gminnego Przedszkola w Baranowie są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baranowo.

https://www.bip.baranowo.pl/plik,1257,sprawozdanie-finansowe-gminnego-przedszkola-w-baranowie-za-2022-rok.pdf

Sprawozdanie finansowe za 2020rok Gminnego Przedszkola w Baranowie

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok Gminnego Przedszkola w Baranowie

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok Gminnego Przedszkola w Baranowie