Gminne Przedszkole w Baranowie

„UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ”

IX edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ” dobiegła już końca. W Programie organizowanym przez Fundację Rozwoju Edukacji Cyfrowej z siedzibą w Gdańsku, wzięły udział dzieci z grup „Krasnoludki” i „Biedroneczki”.

Autorem Programu jest Anna Świć.

Koordynatorami Programu są: Anna Świć, Rafał Mitkowski.

Przez kilka miesięcy wspólnie poznawaliśmy świat kodowania, bawiąc się i ucząc jednocześnie.

„KRASNOLUDKI” I „BIEDRONECZKI” kontynuowały inicjatywę mającą na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Nauka programowania dała dzieciom szansę zdobycia kompetencji przyszłości, odpowiedzialnego wprowadzenia w cyfrowy świat. W trakcie zabaw dzieci koncentrowały się na wyszukiwaniu jednego lub wielu rozwiązań, przez co wzrosło ich poczucie własnej wartości, czuły się zauważone i docenione , co w konsekwencji czyni bardziej efektywnym proces przyswajania przez nich nowych informacji. Przedszkolaki podczas zajęć wykorzystywały logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów oraz szukały różnorodnych rozwiązań. Programowanie stało się świetną zabawą, pełną radości otwierającą dziecięce umysły kształtujące wyobraźnię i dziecięcą kreatywność.  Uniwersalność tych zadań sprawiła, że przydadzą się one naszym dzieciom na każdym etapie ich życia.

Z programem „Uczymy dzieci programować” nauka podstaw programowania była dla dzieci wartościową, wszechstronnie rozwijającą lekcją i świetną zabawą a dla nauczycieli doskonałą okazją do poszerzenia swoich kompetencji w zakresie wykorzystywania narzędzi TIK w procesie dydaktycznym.

Cele:

– Kształtowanie miękkich kompetencji: rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności,

– Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań,

– Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro,

– Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne,

– Stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii,

– Kształtowanie kompetencji kluczowych,

– Przygotowanie do programowania blokowego.

Grupy dzieci „Krasnale” i „Biedroneczki