Gminne Przedszkole w Baranowie

„UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ”

VIII edycja Ogólnopolskiego  program Fundacji Rozwoju Edukacji Cyfrowej

Program edukacyjny „Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa mająca na celu propagowanie wśród dzieci logicznego, algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, szukania różnych  rozwiązań, analizowania ich i wybieranie najbardziej optymalnych rozwiązań, które warto kształcić już od najmłodszych lat.
Ich uniwersalność sprawia, że przydadzą się naszym dzieciom na każdym etapie ich życia.

Grupa „Biedroneczek” i „Krasnoludków” wzięła udział w VIII edycji Programu. Zadania, które wykonywały przedszkolaki były wybrane odpowiednio do ich wieku i możliwości.

Korzyści dla nauczycieli:

– wykorzystywanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych

– podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez warsztaty online a także udostępniane materiały metodyczne

Korzyści dla rodziców:

– wsparcie rodziców  w świadomym  i odpowiedzialnym wprowadzaniu dzieci w cyfrowy świat

Korzyści dla placówki:

– podniesienie prestiżu placówki

– wzbogacenie bazy placówki o materiały dydaktyczno- metodyczne

– certyfikaty

Realizacja innowacji przyniosła efekty, takie jak:

  • umiejętność współpracy w zespole
  • doskonalenie pojęć matematycznych i logicznego myślenia
  • umiejętność poruszania się w przestrzeni wg. kodu
  • wytrwałość w wykonywanych zadaniach

Po zakończeniu VIII edycji programu Gminne Przedszkole w Baranowie otrzymało certyfikat, a dzieci dyplomy uczestnictwa.

Nauka podstaw programowania była dla dzieci wartościową, wszechstronnie rozwijającą lekcją i świetną zabawą, dlatego będziemy kontynuować udział w IX edycji tego programu.

Grupa „Krasnoludki”
Grupa „Biedroneczki”