Gminne Przedszkole w Baranowie

Uroczystość Pasowania na Przedszkolaka -01.10.2018r.

Pasowanie na przedszkolaka jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu zarówno dzieci, rodziców, oraz nauczycieli. Pozwala ono na wytworzenie atmosfery wzajemnego zaufania i otwartości; stwarza możliwość prezentacji pierwszych umiejętności i wiadomości zdobytych w przedszkolu. Pani Dyrektor serdecznie przywitała wszystkich obecnych. Każda grupa zaprezentowała przygotowany układ taneczny, za który została nagrodzona gromkimi brawami. Następnie nowo przyjęte dzieci uczestniczyły w zabawach, które miały na celu potwierdzenie ich znajomości z budynkiem przedszkola, ułożenie puzzli z wizerunkiem postaci grupy, czy naśladowanie odgłosów różnych zwierząt. Na zakończenie uroczystości, dzieci złożyły ślubowanie,
a Pani Dyrektor dotykając ramienia każdego dokonała pasowania. Na pamiątkę tego ważnego momentu w ich życiu, pasowani otrzymali dyplom oraz upominki.
Gratulujemy nowym dzieciom wstąpienia w naszą społeczność przedszkolną i życzymy uśmiechu oraz sukcesów na każdy dzień.