Gminne Przedszkole w Baranowie

„Warsztaty czekoladowe”

5 marca 2024 r. przedszkolaki uczestniczyły w warsztatach czekoladowych. Poznały historię powstawania czekolady oraz rodzaje czekolad. Na zakończenie spotkania dzieci samodzielnie wykonały czekoladę pod nadzorem prowadzących.