Gminne Przedszkole w Baranowie

Wiosna

Dzieci z Gminnego Przedszkola w Baranowie witały wiosnę twórczo i radośnie. Integrowały się przy wspólnych zabawach słuchając utworów muzyki poważnej i zabawą z Marzanną polegającą na reagowaniu na dźwięki wysokie i niskie. Żegnały Marzannę okrzykami przy akompaniamencie instrumentów perkusyjnych. Słuchając  utworu „ Wiosna”  Vivaldiego powitały nową porę roku, słuchały jej odgłosów oraz wykonały portret Pani Wiosny wykorzystując metodę Edukacji przez ruch D. Dziamskiej. Uroczystość zakończyła się pierwszym wiosennym spacerem.