Gminne Przedszkole w Baranowie

Zakończyliśmy zbiórkę karmy dla bezdomnych zwierząt!

W dniach 10.05- 21.05.2021r. w Gminnym Przedszkolu w Baranowie zorganizowano zbiórkę karmy dla zwierząt z Przytuliska tymczasowej opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Baranowie. Akcja miała na celu poprawę standardu pobytu zwierząt w Przytulisku, kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt oraz wdrażanie dzieci i osób dorosłych do aktywnego udziału w zbiórce karmy.

Akcja spotkała się z bardzo dużym i pozytywnym odzewem wśród przedszkolaków, Rodziców oraz pracowników przedszkola.

Serdecznie dziękujemy za każdy gest pomocy dla zwierząt!

Karma została przekazana pracownikom Urzędu Gminy w Baranowie, którzy opiekują się Przytuliskiem.