Gminne Przedszkole w Baranowie

„ZAREKLAMUJ POLSKĘ”

POLSKA –  to piękny kraj pełen ciekawych historii, legend, ludzi i miejsc.
O cudownych krajobrazach, zróżnicowanym terenie, niepowtarzalnej odmienności kulturowej, bogatym i oryginalnym zapleczu kulinarnym, ciekawej tradycji, wyjątkowych zabytkach, pomnikach.

Polska to język i nasze zwyczaje, z którymi się identyfikujemy, dlatego też rozbudzamy w młodym pokoleniu miłość do Ojczyzny.

Miło nam poinformować że,

dzieci z grupy „Biedroneczki”, „Krasnoludki”  i z grupy „Żabki” 

wzięły udział w projekcie „ ZAREKLAMUJ POLSKĘ ”

Cele ogólne projektu to:

  • Promowanie Ojczyzny – Polski.
  • Budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi i formami reklamy.
  • Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności.
  • Rozbudzanie przynależności do swojego kraju (tożsamości narodowej).
  • Rozbudzanie uczuć patriotycznych.
  • Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro.
  • Kształtowanie właściwych postaw zaangażowania grupowego i społecznego.
  • Wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez udział w przedsięwzięciu społeczno-edukacyjnym.
  • Wzmacnianie poczucia odpowiedzialności grupowej podczas realizowania zadań
  • Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu tożsamości kulturoweji przynależności regionalnej.

Po zrealizowaniu wszystkich działań z projektu,

grupy: „BIEDRONECZKI”, „KRASNOLUDKI” i „ŻABKI”  otrzymały Dyplomyza aktywny udział w PROJEKCIE EDUKACYJNO – PATRIOTYCZNYM,

został stworzony filmik z udziałem dzieci z tych grup –

reklamujący Polskę – Naszą Ojczyznę (umieszczony na platformie YouTube).

Reklamując Polskę – zareklamowaliśmy też swój region swoją Małą Ojczyznę, bohatera oraz miejscowość, w której żyjemy.

Dzięki udziałowi dzieci w projekcie nasze Przedszkole uzyskało

Certyfikat Przedszkola Patriotycznego w roku 2022/2023.

                                                  GRATULUJEMY!

Grupa „Żabki”
Grupa „Biedroneczki”
Grupa „Krasnoludki”
Grupa „Krasnoludki”
Grupa „Biedroneczki”
Grupa „Żabki”