Gminne Przedszkole w Baranowie

INFORMACJA!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce zgodnie &18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1604), po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Gminnego Przedszkola w Baranowie z dnia 16.02.2021r. zawiesza zajęcia w grupie „Zielone Żabki” od dnia 16.02.2021r. do 22.02.2021r.  z uwagi na wystąpienie przypadku zakażenia SARS-Co-2 u wychowawcy grupy. Zajęcia w pozostałych grupach przebiegają bez zmian.