Gminne Przedszkole w Baranowie

REKRUTACJA

Wnioski o przyjęcie do Gminnego Przedszkola w Baranowie  na nowy rok szkolny 2020/2021, które złożyli  Rodzice  zostały rozpatrzone pozytywnie.