Gminne Przedszkole w Baranowie

„Czyste powietrze wokół nas”

W grupach „Smerfy” i „Pszczółki” jest realizowany program „Czyste powietrze wokół nas” zainicjowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną w Ostrołęce. W ramach realizacji dzieci nabyły wiedzę na temat szkodliwości dymu tytoniowego, jak również innych rodzajów dymów. Obserwowały dymiące kominy podczas wiosennych spacerów, skupiały swoją uwagę na źródłach i rodzajach dymów oraz oglądały plansze tematyczne.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zaproponowanych przez nauczycielki formach zajęć. Odbyła się pogadanka przy gazetce tematycznej odnośnie dymu papierosowego, dzieci poznały maskotkę programu „Smoka Dinka” jak również kolorowały jego postać i znak zakazu palenia papierosów.