Gminne Przedszkole w Baranowie

,,Mały Miś uczy wrażliwości”

W ramach projektu edukacyjnego ,,Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”, dzieci z grupy Żabki i Biedroneczki zrealizowały V moduł ,,Mały Miś uczy wrażliwości”.

Miś zaproponował dzieciom zabawy uwrażliwiające na problemu osób niepełnosprawnych, kształtujące postawy tolerancji, akceptacji, wrażliwości i gotowości niesienia pomocy. Dzieci uczestniczyły w odchodach Dnia Kolorowej Skarpetki, zakładając kolorowe skarpetki, które są symbolem solidarności z takimi osobami. Obejrzały fotografie przedstawiające osoby niepełnosprawne. Ułożyły i opowiedziały historyjkę obrazkową ,,Jestem pomocny”. Na koniec towarzyszyły w wykonaniu gazetki tematycznej oraz ozdabiały skarpetki. Dzieci przekonały się, że każdy jest wyjątkowy, bez względu na swój wygląd czy zainteresowania.