Gminne Przedszkole w Baranowie

Mały Miś w świecie wielkiej literatury 2023/24

MODUŁ III LOGORYTMICZNE MISIOWANKI

Przedszkolaki z grupy „Żabki”, „Biedroneczki” oraz „Krasnoludki” wzięły udział w ogólnopolskiej akcji „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” realizując z wychowawczyniami moduł III Logorytmiczne misiowanki, w którym:

PRZEDSZKOLE REALIZUJE KIERUNKI POLITYKI MEIN:

1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy.

2. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/ działań w zakresie zachęcania dzieci do rozwijania ich aktywności fizycznej i ich wspierania.

3. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych dzieci i nauczycieli.

ROZWIJANIE CZYTELNICTWA:

• czytanie dzieciom opowiadania w towarzystwie Małego Misia – ich przewodnika po świecie literatury.

W ramach modułu wychowawczynie przeprowadziły z przedszkolakami zajęcia logorytmiczne na podstawie ilustrowanego opowiadania o Misiu Mieciu p. Eweliny Protasiewicz, których celem było: rozwijanie percepcji słuchowej, różnicowanie wartości rytmicznych, ćwiczenie pionizacji języka, doskonalenie poczucia rytmu, rozwijanie motoryki małej, rozwijanie wyobraźni muzycznej; oraz wzbogacanie słownictwa i mowy czynnej poprzez naukę wierszy, rymowanek. Na koniec przedszkolaki obcięły Misiowi Mieciowi papierowe włosy wg własnego uznania oraz poćwiczyły swoje ciała i buzie.