Gminne Przedszkole w Baranowie

Wręczenie nagród za udział w konkursie plastycznym

03.04.2023 r. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród przedszkolakom biorącym udział w konkursie plastycznym

,,Wielkanocna kartka świąteczna”

Celem konkursu było kultywowanie tradycji wielkanocnych oraz rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej dzieci. W konkursie wzięło udział 26 przedszkolaków. Spośród złożonych prac Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych.

Wśród młodszych dzieci:

I miejsce zajęła Oliwia Budna

II miejsce Szymon Walerzak

III miejsce Konrad Mocek

Wyróżnienia: Zofia Ciężar i Kacper Walerzak

Wśród starszaków:

I miejsce zajęła Zuzanna Stolarczyk

II miejsce Hubert Orzoł

III miejsce Klara Sakowska

Dziękujemy  Komisji Konkursowej – Pani Bożenie Bochniak, Pani Małgorzacie Bączek oraz Pani Agacie Bochniak – Obrębskiej za podjęcie trudu wyłonienia zwycięzców. Jury oceniało prace pod kontem samodzielności, estetyki, kreatywności, oryginalności, walorów artystycznych oraz nawiązania do tradycji. (red.M.Lisiewska)

Nasi wychowankowie wykazali się bogatą wyobraźnią, zdolnościami plastycznymi i ogromną pomysłowością. Gorąco dziękujemy dzieciom za udział w konkursie oraz ich rodzicom za pomoc w wykonaniu prac.