Gminne Przedszkole w Baranowie

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka- 21.09.2020r.

Dnia 21.09.2020r. w Gminnym Przedszkolu w Baranowie świętowaliśmy „Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka”. Tego dnia pani dyrektor Barbara Toryfter powitała wszystkie dzieci na podwórku przedszkolnym, złożyła życzenia przedszkolakom oraz zaprosiła do wspólnej zabawy i udziału w konkursach. Dzieci odśpiewały hymn „Dzień Przedszkolaka”, a następnie bawiąc się przy największych przebojach, brały udział w zabawach integracyjnych oraz konkurencjach sportowych. Uczestniczyły w zabawach z wykorzystaniem chusty animacyjnej i balonów. Konkurencjami, które wzbudziły ogromną radość wśród dzieci były: bieg z jajkiem, „sadzenie” ziemniaków oraz pokonywanie przeszkód przy użyciu kółek do ćwiczeń. Z ogromnym zaangażowaniem brały udział w konkursach, dopingując także kolegów i koleżanki głośnymi i radosnymi okrzykami. Na twarzach przedszkolaków było widać uśmiechy, co świadczyło o wspaniałej zabawie. Na zakończenie każda grupa przedszkolna otrzymała dyplom, co sprawiło, że dzieci poczuły się wyjątkowo w tym szczególnym dniu. Szczęśliwe przedszkolaki przemaszerowały ulicami Baranowa, machając kolorowymi balonikami.

INFORMACJA DLA RODZICÓW!

„Mam trzy lata, trzy i pół, brodą sięgam ponad stół

do przedszkola chodzę z workiem i mam znaczek

z muchomorkiem…”

KOCHANY MALUCHU!!!

Zapraszamy Cię wraz z Rodzicami na wspólne zabawy

z nowymi kolegami i koleżankami w naszym przedszkolu,

które odbędą się w dniach:

 28.08.2020  – piątek –

– grupa KRASNOLUDKI” – 4-5-latki – od  9.00 – 11.00,

– grupa Smerfy” – 3-latki – od  11.00-13.00.

 ( prosimy o przyniesienie kapci dla dorosłego i dziecka oraz zachowanie obostrzeń sanitarnych tj.

– przed wejściem wypełnienie oświadczenia,

– dezynfekcja rąk przez dorosłego,

– założenie rękawiczek,

– maseczka u dorosłego na terenie przedszkola )

Pożegnanie przedszkola przez grupę „Krasnoludki”- 26.06.2020

W wyjątkowej sytuacji i warunkach przyszło pożegnać Krasnoludkom”  przedszkole.

Zachowując zasady reżimu sanitarnego odbyło się krótkie spotkanie Rodziców, dzieci, wychowawczyń i Pani Dyrektor.

Padły słowa uznania dla Pań za wspólnie spędzone  lata oraz trud i zaangażowanie w edukację przedszkolną dzieci. Podziękowania złożono również Pani Dyrektor, wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi za to, że zawsze służyły pomocą i wsparciem.

Wychowawczynie Pani Agnieszka Zalewska i Pani Agnieszka Deptuła podziękowały zarówno dzieciom jak i Rodzicom za miłą współpracę i wspólnie spędzony czas. Życzyły samych sukcesów i jak najlepszych ocen w kolejnym etapie edukacyjnym.

Na zakończenie absolwenci otrzymali dyplomy i upominki zakupione przez Radę Rodziców.

 

Życzenia wakacyjne

Dobiegł końca kolejny rok wytężonej pracy, kolejny rok starań o wiedzę i nowe umiejętności.

Nastał czas długo oczekiwanych wakacji, czas zasłużonego odpoczynku dzieci i rodziców.

Dziękując wszystkim za wspólną pracę, za udział w wielu wydarzeniach, wsparcie różnych przedsięwzięć przedszkolnych, życzliwość, a także gotowość do współpracy, za wysiłek i wspólnie spędzony czas.

Życzymy Wam, aby wakacje były spokojne, bezpieczne aby były czasem beztroskiego wypoczynku i pełne radosnych przeżyć.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Dnia 26.06.2020r (piątek) o godz. 10.00 odbędzie się

zakończenie roku szkolnego

dla grupy 6-latków – Krasnoludki”.

Zapraszamy chętnych rodziców z dziećmi do odbioru dyplomów i upominków.

 

Pozostałe grupy zapraszamy:

„Pszczółki” – 5-latki – 23.06.2020r (wtorek) od godz. 10.00 – 14.00

„Biedroneczki” – 4-latki – 25.06.2020r (czwartek) od godz. 10.00 – 14.00

„Zielone żabki” – 3-latki – 24.06.2020r (środa) od godz. 10.00 – 14.00

Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią.

Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia!

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Którzy rodzice będą mogli posłać swoje dzieci do przedszkola?

 • Z placówek w pierwszej kolejności powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
 • Warto, aby pierwszeństwo uzyskały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Co powinien wiedzieć rodzic przed posłaniem dziecka do przedszkola?

 • Najważniejsze jest to, aby dziecko było zdrowe – bez objawów chorobowych.To stała zasada, o której zawsze należy pamiętać.
 • Przypomnij swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Zwróć uwagę na:  niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować. Twoje dziecko uczy się przez obserwację.
 • Wytłumacz również dziecku, aby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

Kiedy i komu muszę zgłosić, że moje dziecko przyjdzie do przedszkola?

 • Jeśli chcesz przyprowadzić dziecko do przedszkola, powiadom o tym dyrektora placówki. To dyrektor wspólnie z organem prowadzącym określi szczegółowe rozwiązania w zakresie przyjęcia do przedszkola.

Jak moje dziecko musi być przygotowane do przyjścia do przedszkola?

 • Jeśli Twoje dziecko ukończyło 4 lata, musisz zapewnić mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.
 • Przypomnij dziecku podstawowe zasady higieny takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Powiedz dziecku, że jego ulubione zabawki powinny zostać w domu.

Czy muszę zapewnić mojemu dziecku maseczkę?

 • Tylko w drodze do przedszkola i z powrotem, jeśli Twoje dziecko ukończyło 4. rok życia. Może to być także inna forma indywidualnej osłony nosa i ust.
 • Ważne! W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 • Pamiętaj jednak, że rodzice muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak również przebywania w budynku przedszkola.

Czy moje dziecko otrzyma posiłek podczas pobytu w przedszkolu?

 • Tak. Przedszkole podczas prowadzenia zajęć zapewnia dzieciom posiłki

Czy wydawanie i spożywanie posiłków będzie bezpieczne?

 • Tak. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.
 • Zalecamy również, aby spożywanie posiłków odbywało się w małych grupach. Posiłki powinny być wydawane w systemie zmianowym. Po każdej grupie dzieci należy czyścić blaty stołów, poręcze krzeseł.
 • Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza lub je wyparzać. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.

Jak w przedszkolu będzie przestrzegane bezpieczeństwo sanitarne?

 • Każda placówka musi być wyposażona w podstawowe środki higieny osobistej oraz płyn do dezynfekcji umieszczony przy wejściu do budynku.
 • Każda grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Do grupy powinni być przyporządkowani ci sami opiekunowie. Muszą być z niej usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki. Stoliki i krzesełka w stołówkach będą dezynfekowane po zjedzeniu posiłku przez każdą grupę dzieci. Należy często wietrzyć salę, w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Organizacja pracy powinna być zapewniona w taki sposób, aby, na ile to możliwe, nie dochodziło do kontaktu dzieci z różnych grup, np. różne godziny zabawy na dworze.​​​​

Co ma zrobić rodzic w sytuacji, gdy dziecko nie będzie miało możliwości skorzystania z opieki przedszkolnej?

 • Rodzic dziecka, który nie zdecyduje się na opiekę przedszkolną będzie mógł nadal pobierać zasiłek opiekuńczy.

Jakie zajęcia będzie miało moje dziecko w przedszkolu?

 • Zdecyduje o tym dyrektor placówki, mając na względzie wytyczne sanitarne. W czasie pobytu w przedszkolu dziecko będzie przebywać w miarę możliwości w mniejszej grupie, w jednej sali. Dziecko będzie mogło się bawić zabawkami, które można dezynfekować.
 • Nauczyciel zapewni przede wszystkim opiekę, ale może także organizować zabawy, zajęcia dydaktyczne. Dziecko będzie mogło korzystać z przedszkolnego placu zabaw lub boiska, ale pod warunkiem, że dostępne na nim urządzenia będą dezynfekowane. Nie zalecamy, aby dzieci wychodziły na spacery czy wycieczki poza teren placówki.

Czy dzieci w przedszkolu mogą korzystać z płynu dezynfekującego?

 • Nie powinny. Zalecamy, by tego nie robiły z uwagi na potencjalne reakcje uczuleniowe, które mogą się pojawić.
 • Zachęcamy, by przebywające w przedszkolu dzieci regularnie myły ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza   i po skorzystaniu z toalety.

Czy rodzice mogą wchodzić na teren przedszkola?

 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki,   z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w dostępnie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m. Należy przy tym przestrzegać rygorystycznie wszelkich środków ostrożności,
 1. osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

Czy moje dziecko będzie mogło skorzystać ze wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznej?

 • Tak. Od 4 maja br. poradnie wznowiły swoją działalność. Mogą wydawać opinie oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego czy indywidualnego nauczania.

 

1 3 4 5 6 7 37